Zmysly: sluch

4,0 / 5 (hlasy: 2)
  1349
Čo nám umožňuje sluch? Z ktorých častí sa skladá orgán sluchu – ucho? Čo tvorí vonkajšie ucho? Ktoré časti obsahuje stredné ucho? Kde je umiestnený rovnovážny orgán? Ktorá časť vnútorného ucha sa podieľa na vzniku sluchového vnemu?