Zmysly: zrak

4,6 / 5 (hlasy: 5)
  2770

obľúbené

Z akých vrstiev sa skladá oko ? Čo tvorí vonkajšiu vrstvu oka ? Čo tvorí strednú vrstvu oka ? Aké bunky obsahuje sietnica ? Ako sa nazýva miesto najostrejšieho videnia ? Ktoré sú podporné orgány oka ?