Algebra: Rovnice s neznámou v menovateli

4,0 / 5 (hlasy: 4)
  4103
Nadviažeme na predchádzajúce video a ukážeme si, na čo si treba dávať pozor pri riešení rovnice, ktorá má neznámu v menovateli zlomku.