Juhovýchodná Ázia: úvod

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  723

obľúbené

Kde sa nachádza a akú plochu zaberá Juhovýchodná Ázia? Ako delíme Juhovýchodnú Áziu? Čím je charakteristický povrch Juhovýchodnej Ázie? Aké sú prírodné podmienky a podnebie? Ako možno charakterizovať obyvateľstvo Juhovýchodnej Ázie?