Algebra: Úpravy nerovníc

4,6 / 5 (hlasy: 5)
  2043
Na úvod si vyriešime niekoľko jednoduchých nerovníc. V druhej časti využijeme znalosti o intervaloch.