Algebra: Úpravy nerovníc

4,5 / 5 (hlasy: 4)
  1820
Na úvod si vyriešime niekoľko jednoduchých nerovníc. V druhej časti využijeme znalosti o intervaloch.