Trojčlenka pri riešení priamej úmernosti

4,0 / 5 (hlasy: 2)
  398
V tomto videu si preriešime príklady na priamu úmernosť, pri ktorých využijeme trojčlenku. Ako uvidíte, s trojčlenkou idú tieto príklady naozaj jednoducho.