Fyzika: úvod: Obsah a metódy fyziky. Význam fyziky

3,5 / 5 (hlasy: 2)
  691

obľúbené

Úvodná téma fyziky v prvom ročníku. Čím sa zaoberá fyzika? Ako delíme fyziku podľa metód práce? Ako delíme fyziku podľa druhu javov, ktorými sa zaoberá? Na čo je fyzika dobrá?