Fyzika: úvod: Fyzikálne veličiny a ich jednotky

4,0 / 5 (hlasy: 2)
  1206
Čo sú fyzikálne veličiny? Ako ich zapisujeme? Čo je a ako sa označí číselná hodnota alebo jednotka fyzikálnej veličiny? Ako označujeme záhlavia tabuliek a osi grafov?