Algebra: Absolútna hodnota a jednoduché (ne)rovnice

4,4 / 5 (hlasy: 5)
  1679
Definícia absolútnej hodnoty a počítanie príkladov s absolútnou hodnotou.