Algebra: Absolútna hodnota a jednoduché (ne)rovnice

4,3 / 5 (hlasy: 4)
  1355
Definícia absolútnej hodnoty a počítanie príkladov s absolútnou hodnotou.