Pohyb a vektory: Skalárne a vektorové fyzikálne veličiny

4,0 / 5 (hlasy: 2)
  1714
Dva druhy veličín vo fyzike. Skaláry a vektory. Ako ich zapísať? Ako ich znázorniť? Počítanie s vektormi. Sčítanie a odčítanie vektorov. Násobenie vektora číslom. Násobenie vektora skalárom. Rozklad vektora na zložky.