Rovnomerné a nerovnomerné pohyby: Rýchlosť rovnomerne zrýchleného priamočiareho pohybu

3,0 / 5 (hlasy: 2)
  675
Čo sa stane, keď vodička auta pridá plyn. A čo keď začne brzdiť? Grafy, tabuľky a vzorce závislosti okamžitej rýchlosti auta od času pre obe modelové situácie. Čo je to zrýchlenie? Čo je to rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb? Ako možno určiť veľkosť okamžitej rýchlosti rovnomerne zrýchleného priamočiareho pohybu v nejakom čase t?