Rovnomerné a nerovnomerné pohyby: Zrýchlenie rovnomerne zrýchleného priamočiareho pohybu

3,5 / 5 (hlasy: 2)
  638
Definícia vektora zrýchlenia. Jeho veľkosť a smer. Závislosť vektora v od času. Skalárna verzia definície zrýchlenia. Zrýchlenie ako stúpanie grafu v_x = v_x(t).