Algebra: Kvadratické rovnice

4,3 / 5 (hlasy: 4)
  1054

obľúbené

Využitie znalostí z rozkladu kvadratického polynómu na riešenie rôznych typov kvadratických rovníc. Metóda doplnenia na štvorec.