Algebra: Diskriminant kvadratickej rovnice

4,3 / 5 (hlasy: 4)
  1170

obľúbené

Vzorec na výpočet diskriminantu kvadratickej rovnice a dôkaz.