Algebra: Diskriminant kvadratickej rovnice

4,4 / 5 (hlasy: 5)
  1658
Vzorec na výpočet diskriminantu kvadratickej rovnice a dôkaz.