Elektrický obvod I.: Ohmov zákon pre uzavretý obvod

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  863
Prečo je napätie medzi svorkami zdroja (svorkové napätie) väčšinou menšie ako elektromotorické napätie zdroja? Vnútorný odpor zdroja. Vzťah medzi elektromotorickým napätím, svorkovým napätím a napätím na vnútornom odpore zdroja. Ohmov zákon pre uzavretý obvod. Kedy je svorkové napätie približne rovné elektromotorickému? Závislosť svorkového napätia od odoberaného prúdu. Skrat. Maximálny prúd, ktorý môže tiecť obvodom. Kedy je svorkové napätie nulové?