Algebra: Rovnice s parametrom

4,3 / 5 (hlasy: 4)
  909
Parameter je ďalšie písmenko, pod ktorým sa skrýva číselná hodnota. V závislosti na ňom sa môžu meniť riešenia danej rovnice.