Funkcie: Grafické znázornenie funkcie

4,3 / 5 (hlasy: 4)
  1350

obľúbené

Kartézska súradnicová sústava, zakreslenie grafu do roviny, príklady grafov funkcií.