Základné pojmy fyziky mikrosveta: Svetelné kvantá alebo svetelné vlny

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  369

obľúbené

Dvojštrbinový experiment s fotónmi pomocou extrémne slabého zdroja. Bodové sčernenie platne ako časticový prejav fotónov. Interferenčný obrazec ako vlnový prejav fotónov. Pravdepodobnosť dopadu fotónu do daného miesta je úmerná intenzite vlnenia. Každý fotón má časticové aj vlnové vlastnosti ale nie je to vlna ani častica. Vysvetlenie experimentu pomocou kvantovej teórie, ktoré podal americký fyzik Richard P. Feynman.