Štruktúra a vlastnosti plynného, pevného a kvapalného skupenstva látok: Práca vykonaná plynom pri stálom a premenlivom tlaku

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  512
Práca vykonaná plynom pri izobarickom deji a pri iných dejoch. Pracovný diagram a jeho použitie.