Štruktúra a vlastnosti plynného, pevného a kvapalného skupenstva látok: Krivka deformácie

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  639

obľúbené

Trhací stroj. Závislosť normálového napätia od relatívneho predĺženia. Medza úmernosti. Dopružovanie. Medza pružnosti. Oblasť plastickej deformácie. Tečenie materiálu. Medza klzu. Spevnenie materiálu. Medza pevnosti. Materiály pružné a krehké.