Elektrický prúd: Nevlastné polovodiče

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  874
Čo sa stane ak dáme do čistého polovodiča prímesové atómy? Polovodiče typu N a typu P. Mechanizmus vodivosti. Majoritné a minoritné nosiče náboja.