Elektromagnetické kmitanie a striedavý prúd: Elektromagnetický oscilátor

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  310

obľúbené

Obvod LC ako elektromagnetický oscilátor. Vlastnosti elektromagnetických kmitov. Elektromagnetický oscilátor z hľadiska energie: energia elektrického poľa kondenzátora a energia magnetického poľa cievky. Premeny energií počas jednej periódy.