Elektromagnetické kmitanie a striedavý prúd: Zložený obvod striedavého prúdu

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  559

obľúbené

Obvod s RLC v sérii. Vzťah medzi Im a Um. Impedancia a jej závislosť od frekvencie. Rezonančná krivka. Fázový posun prúdu voči napätiu. Graf závislosti fázového posunu od frekvencie. Charakter obvodu RLC pri rôznych frekvenciách. Rezonancia a rezonančná frekvencia.