Kombinatorika: Binomická veta - príklady

4,5 / 5 (hlasy: 4)
  2228
Príklady k Binomickej vete.