Kombinatorika: Binomická veta - príklady

4,5 / 5 (hlasy: 4)
  1912

obľúbené

Príklady k Binomickej vete.