Kombinatorika: Binomická veta - príklady

4,6 / 5 (hlasy: 5)
  2919
Príklady k Binomickej vete.