Matematická analýza: Derivácia mocninovej, exponenciálnej a logaritmickej funkcie

3,5 / 5 (hlasy: 2)
  1132

obľúbené

Vzorce pre derivácie týchto funkcií a príklady. Dôkaz vzorca pre deriváciu mocninových funkcií.