Mikroekonómia 1: Kapitálový trh 1

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  434

obľúbené

Podoby kapitálu (kapitálové statky, finančný kapitál, ľudský kapitál), Kapitálové statky (nepriame metódy výroby, odpisy, hrubé investície, čisté investície, obnovovacie investície)