Makroekonómia 1: Platobná bilancia 2

0 / 5 (hlasy: 0)
  466
Podoba platobnej bilancie - bežný účet, kapitálový účet, finančný účet, saldo chýb a opomenutí (diskrepancia), devízové rezervy, účtovné vyrovnanie platobnej bilancie, dvojitý zápis