Makroekonómia 1: Fiškálna politika 1

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  706
Ciele fiškálnej politiky, verejné rozpočty, štátny rozpočet, príjmy štátneho rozpočtu, výdavky štátneho rozpočtu, saldo štátneho rozpočtu (prebytkové, nulové, deficitné), štátny dlh, financovanie dlhu (monetizácia štátneho dlhu)