Mikroekonómia 2: Úžitok 1

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  544

obľúbené

Definícia úžitku, axiómy, kardinalistická teória úžitku - celkový úžitok, medzný úžitok, optimum spotrebiteľa, úžitok a dopyt, prebytok spotrebiteľa