Mikroekonómia 2: Teória regulácie 3

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  419
Regulácia podľa medzných a priemerných nákladov (cenová regulácia, prirodzený monopol, úspory z rozsahu, zisk, strata)