Mikroekonómia 2: Kapitálový trh s dvomi účastníkmi: dlžník, veriteľ, Mládkov paradox 2

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  337
Posun krivky medzného výnosu - rast krivky medzného výnosu, pokles krivky medzného výnosu, zmena veriteľa na dlžníka, zmena dlžníka na veriteľa