Mikroekonómia 2: Teória medznej produktivity podľa Johanna Thunena 1

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  745
Thunenov príklad s mestom obklopeným pôdou, náklady, výnosy, produkované množstvo statkov