Vzdelávacie videá online - Chémia

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Chémia Základná obtiažnosť

nájdené vzdelávacie videá: 4   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Tému "Vitamíny" spracovala Jana Lomenová z Centra experimentálnej medicíny SAV. Téma je súčasťou osnov pre deviaty ročník základných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Zloženie vzduchu a znečistenie" spracovala Táňa Sebechlebská z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Téma je súčasťou osnov pre druhý stupeň základných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Tuky" spracovala Táňa Sebechlebská z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Téma je súčasťou osnov pre druhý stupeň základných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Enzýmy" spracovala Táňa Sebechlebská z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Téma je súčasťou osnov pre druhý stupeň základných škôl.