Vzdelávacie videá online - Fyzika: Neistoty merania

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Fyzika

nájdené vzdelávacie videá: 8   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Ako určiť najpravdepodobnejšiu hodnotu a absolútnu odchýlku súčtu a rozdielu dvoch nameraných hodnôt.

vzdelavacie video

Ako odmerať dĺžku telesa s presnosťou na desatiny milimetra alebo väčšou? Použijeme posuvné meradlo. Postup pri meraní a zápis výsledku merania.

vzdelavacie video

Príprava na laboratórne cvičenie. Ako odvážiť čo najpresnejšie hmotnosť jedného broku, ak ich máme veľa rovnakých? Ako čo najpresnejšie odmerať hrúbku listu papiera v učebnici?

vzdelavacie video

Ako určiť najpravdepodobnejšiu hodnotu a absolútnu odchýlku súčinu a podielu dvoch nameraných hodnôt.

vzdelavacie video

Čo vplýva na nepresnosť merania? Systematické chyby. Hrubé chyby. Náhodné chyby. Ako ich odstrániť, alebo zmenšiť ich vplyv? Ako určiť najpravdepodobnejšiu hodnotu merania?

vzdelavacie video

Ako postupovať pri určovaní najpravdepodobnejšej hodnoty meranej veličiny a jej neistoty ak veličinu meriame bezprostredne, priamo. Spracovanie nameraných údajov vo vhodnej tabuľke. Výsledok merania ako neúplné číslo (interval možných hodnôt). Absolútna odchýlka.

vzdelavacie video

Relatívna odchýlka. Porovnanie presnosti dvoch meraní.

vzdelavacie video

Vzorová úloha o výpočte objemu valčeka a jeho neistoty.