Vzdelávacie videá online - Geografia

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Geografia Stredná obtiažnosť

nájdené vzdelávacie videá: 4   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Tému "Geomorfologické procesy a formy" spracovala Šárka Horáčková z Geografického ústavu SAV. Video sa týka vybraných foriem georeliéfu, ktoré vznikli činnosťou gravitácie, mrazu, vetra, rastlinných a živočíšnych organizmov alebo vplyvom aktivít človeka v prírode. Téma je súčasťou osnov pre prvý ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

ému "Vývoj a štruktúra hospodárstva SR " vypracoval Tomáš Goga z Geografického ústavu SAV. Téma je súčasťou osnov pre tretí ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Pedosféra" spracovala Šárka Horáčková z Geografického ústavu SAV. Téma je súčasťou osnov pre prvý ročník stredných škôl. Interaktívna forma prezentácie v prezi: https://prezi.com/opge-bleudbm/

vzdelavacie video

Tému "Biosféra" spracovala Šárka Horáčková z Geografického ústavu SAV. Téma je súčasťou osnov pre druhý ročník stredných škôl.