Vzdelávacie videá online - Programovanie

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Programovanie

nájdené vzdelávacie videá: 41   Popularita | Názov

vzdelavacie video

V dnešnom videu si povieme minimálne o histórii Javy, ďalej si vysvetlíme základné pojmy a nastavíme si prostredie tak aby sme mohli začať niečo kódiť.

vzdelavacie video

V tomto videu si spravíme náš prvý program a povieme si niečo o komentároch a balíkoch (packages).

vzdelavacie video

V tomto videu si povieme čo sú to premenné. Naučíme sa aké dátové typy poznáme a NAJDÔLEŽITEJŠIE - naučíme sa ako java pristupuje k dátam v pamäti - všetko bude pekne graficky znázornené :D. Ak pochopíme toho tak sa nám oveľa ľahšie bude Java učiť. Dajte vedieť do komentárov čo si myslíte, či ste to aspoň videli :)

vzdelavacie video

V tomto videu si povieme niečo o výrazoch, pretypovaní, deklaráciách premenných a o priraďovaní.

vzdelavacie video

V tomto videu si povieme ako sa konštruujú podmienky if, if-else. A povieme si o boolenovských výrazoch.

vzdelavacie video

V tomto videu si povieme o ternárnom operátore.

vzdelavacie video

V tomto videu si povieme ako pracujú cykli while a do while.

Java » Java [08] - for cyklus

 | jazyk

Programovanie

vzdelavacie video

V tomto videu sa naučíme ako používať cyklus for.

vzdelavacie video

Podmienka v cykle, cyklus v podmienke…

Java » Java [10] - switch

 | jazyk

Programovanie

vzdelavacie video

Toto video je o príkaze switch.