Vzdelávacie videá online

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

nájdené vzdelávacie videá: 210   Popularita | Názov

» Zmysly: zrak

 | jazyk

Biológia človeka

vzdelavacie video

Z akých vrstiev sa skladá oko ? Čo tvorí vonkajšiu vrstvu oka ? Čo tvorí strednú vrstvu oka ? Aké bunky obsahuje sietnica ? Ako sa nazýva miesto najostrejšieho videnia ? Ktoré sú podporné orgány oka ?

vzdelavacie video

Aké príčiny vedú k poškodeniu zraku? Aké sú najčastejšie očné chyby? Pri ktorej očnej chybe vidíme dobre do diaľky? Ktoré pomôcky využívajú ľudia s poškodeným zrakom? Ktoré zásady musíme dodržiavať, aby sme si uchovali dobrý zrak? Ktoré závažné poruchy sluchu poznáme? Ako sa vyhnúť získanej poruche sluchu?

» Zmysly: čuch, chuť, hmat

 | jazyk

Biológia človeka

vzdelavacie video

Aký význam majú zmysly pre človeka ? Čo sú receptory ? Ako funguje čuch ? Na čo slúži chuťový pohárik ? Aké informácie poskytuje hmat ?

» Pomer - úvod

 | jazyk

Matematika

vzdelavacie video

Na čo nám slúži pomer? Uveď tri príklady praktického využitia pomer ? Definuj prevrátený pomer. Čo znamená mať pomer v základnom tvare. Definuj postupný pomer

» Diofantova hádanka

 | jazyk

Matematika

vzdelavacie video

algebra, diofantova hádanka, matematická algebra

vzdelavacie video

Ktoré sú zásady intímnej hygieny? Aké zápaly pohlavných orgánov poznáme a k čomu môžu viesť? Čím je spôsobená nevyliečiteľná choroba AIDS? Ako sa prenáša vírus HIV? Čo je partnerstvo? Aké druhy antikoncepcia poznáš?

» Vývin jedinca

 | jazyk

Biológia človeka

vzdelavacie video

Čo je gravidita, kedy začína a končí? Čo je oplodnenie a kde k nemu dochádza? Aký je rozdiel medzi zárodkom a plodom? Kde je plod uložený a čo ho chráni? Aký význam má pupočná šnúra? Čím končí tehotenstvo? Ako sa delia obdobia ľudského života?

vzdelavacie video

záporná čísla, delenie, delenie záporných čísiel UPOZORNENIE NA CHYBU vo videu: v čase 1:00 sa uvádza, že výsledkom násobenia dvoch záporných čísiel je záporne číslo, čo je omyl. Násobením dvoch záporných čísiel získame kladné číslo.