Vzdelávacie videá online

nájdené vzdelávacie videá: 785   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Riešenie ďalších príkladov s limitami.

vzdelavacie video

Moivreova veta

vzdelavacie video

Zadanie množiny, vzťahy medzi množinami, operácie s množinami

vzdelavacie video

úvodné video k problematike výrokovej logiky

vzdelavacie video

výroková logika: počet všetkých možností

vzdelavacie video

Ako správne negovať disjunkciu.

vzdelavacie video

Ako správne negovať konjunkciu.

vzdelavacie video

Ako správne vytvoriť negáciu implikácie.

vzdelavacie video

Výroková logika: implikácia

vzdelavacie video

Definícia ekvivalencie ako konjunkcia implikácie a jej obrátená implikácia.

vzdelavacie video

Kvadratická rovnica s komplexnými koeficientami

vzdelavacie video

Binomická rovnica

vzdelavacie video

Negácia základných zložených výrokov

vzdelavacie video

Kvadratická rovnica s komplexným diskriminantom

vzdelavacie video

Riešenie binomickej rovnice

vzdelavacie video

pravdepodobnosť, základy pravdepodobnosti

vzdelavacie video

pravdepodobnosť, vennove diagramy

vzdelavacie video

doplnková pravdepodobnosť

vzdelavacie video

pravdepodobnosť, hádzanie kockou

vzdelavacie video

pravdepodobnosť, hádzanie kockou

vzdelavacie video

Monty Hall, problém Montyho Halla

vzdelavacie video

Úvod do štatistiky: popisná štatistika a inferenčná štatistika.

vzdelavacie video

aritmetický priemer, modus, medián

vzdelavacie video

populácia, vzorka

vzdelavacie video

rozptyl, smerodajná odchýlka

vzdelavacie video

rozptyl, smerodajná odchýlka

vzdelavacie video

rozptyl

vzdelavacie video

korelácia, kauzalita, inferenčná štatistika

vzdelavacie video

goniometrické vzťahy, goniometrické funkcie

vzdelavacie video

radiány