Vzdelávacie videá online - Fyzika

vzdelávacie videá Fyzika

nájdené vzdelávacie videá: 294   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Práca konštantnej sily. Práca premenlivej sily. Jednotka práce. Práca sily zvierajúcej s posunutím uhol. Práca gravitačnej sily na naklonenej rovine. Práca vonkajšej sily na naklonenej rovine.

vzdelavacie video

Definícia kinetickej energie hmotného bodu. Súvislosť kinetickej energie s prácou vonkajšej sily. Kedy kinetická energia rastie a kedy klesá?

vzdelavacie video

Definícia potenciálnej energie tiažovej. Súvislosť úbytku potenciálnej energie tiažovej s prácou tiažovej sily. Súvislosť prírastku potenciálnej energie tiažovej s prácou vonkajších síl. Hladiny energie. Závislosť potenciálnej energie od voľby nulovej hladiny. Nezávislosť zmeny potenciálnej energie od voľby nulovej hladiny.

vzdelavacie video

Využitie práce konanej silou pružnosti na definovanie potenciálnej energie pružnosti vozíčka spojeného pružinou so zvislo stenou.

vzdelavacie video

Pri páde jablka zo stromu sa súčet kinetickej a potenciálnej energie jablka nemení. Nazveme ho mechanická energia jablka (sústavy jablko-Zem).

vzdelavacie video

Čo ak sa v sústave prejavia trecie sily? Vtedy sa mechanická energia nezachováva. Zachováva sa však energia, ktorá je súčtom mechanickej energie a vnútornej energie. Existujú aj iné formy energie.

vzdelavacie video

Ako pracovať so simuláciou PhET - Energia v skejterskom areále.

vzdelavacie video

Zákon zachovania celkovej hybnosti, celkovej energie a celkovej hmotnosti. Aplikácia na zrážky dvoch vozíčkov na vozíčkovej dráhe bez trenia. Rozdelenie zrážok vozíčkov na dokonale nepružné, nedokonale pružné a dokonale pružné.

vzdelavacie video

Rozbor dokonale pružnej čelnej zrážky dvoch vozíčkov no vozíčkovej dráhe bez trenia. Využitie zákona zachovania celkovej hybnosti vozíčkov a zákona zachovania celkovej kinetickej energie vozíčkov na predpovedanie rýchlostí oboch vozíčkov po zrážke.

vzdelavacie video

Odporová sila pri laminárnom obtekaní, pri obtekaní väčšími rýchlosťami a pri obtekaní nadzvukovými rýchlosťami. Ako možno určiť veľkosť odporovej sily? Čo je to súčiniteľ aerodynamického odporu?