Vzdelávacie videá online - Fyzika

vzdelávacie videá Fyzika

nájdené vzdelávacie videá: 294   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Pohľad na látku v pevnom, kvapalnom a plynnom skupenstve. Plazma.

vzdelavacie video

Ako sa nazývajú jednotlivé skupenské premeny? Čo sa deje, ak v uzavretej nádobe zohrievame ľad s teplotou –10°C až po paru s teplotou 140°C? Veličiny opisujúce skupenské premeny.

vzdelavacie video

Základné pojmy termodynamiky: termodynamická sústava; stav; stavová veličina; stavová zmena; izolovaná sústava; stav termodynamickej rovnováhy; rovnovážny stav ako najpravdepodobnejší stav sústavy; rovnovážny a nerovnovážny dej

vzdelavacie video

Čo je teplota? Čo je Celziova teplotná stupnica? Aké sú jej nevýhody?

vzdelavacie video

Ako je definovaná termodynamická teplotná stupnica? Kelvin. Plynový teplomer. Premeny Celziovej teploty na termodynamickú teplotu a naopak.

vzdelavacie video

Prečo zavádzame vnútornú energiu telesa? Čo ju tvorí?

vzdelavacie video

Príklady zmeny vnútornej energie pri konaní práce. Prípad, keď sa vnútorná energia mení na úkor poklesu potenciálnej energie a prípad, keď sa vnútorná energia mení na úkor poklesu kinetickej energie. Zákon zachovania energie pre izolované sústavy.

vzdelavacie video

Druhý spôsob zmeny vnútornej energie sústavy - bez toho aby sa konala práca. Prípad studeného kovového valčeka v horúcej vode. Definícia tepla. Tepelná výmena kontaktom a na diaľku.

vzdelavacie video

Definícia tepelnej kapacity a mernej tepelnej kapacity látky a vzťah medzi nimi. Od čoho závisí merná tepelná kapacita látky?

vzdelavacie video

Situácia tepelnej výmeny medzi teplejším kovovým valčekom a chladnejšou vodou. Kalorimetrická rovnica. Opis tepelnej výmeny s uvážením a bez uváženia prítomnosti kalorimetra. Zmiešavací kalorimeter.