Vzdelávacie videá online

nájdené vzdelávacie videá: 1430   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Čo je to Binomická veta - teória k Binomickej vete.

vzdelavacie video

Príklady k Binomickej vete.

vzdelavacie video

Definícia absolútnej hodnoty a počítanie príkladov s absolútnou hodnotou.

vzdelavacie video

Ďalší možný spôsob riešenia príkladov (rovníc a nerovníc) s absolútnou hodnotou.

vzdelavacie video

6 príkladov, v ktorých využijeme všetky znalosti o rovniciach.

vzdelavacie video

4 metódy riešenia sústav dvoch rovníc.

vzdelavacie video

Riešenie sústav troch rovníc pomocou matíc

vzdelavacie video

Využitie znalostí z rozkladu kvadratického polynómu na riešenie rôznych typov kvadratických rovníc. Metóda doplnenia na štvorec.

vzdelavacie video

Vzorec na výpočet diskriminantu kvadratickej rovnice a dôkaz.

vzdelavacie video

Parameter je ďalšie písmenko, pod ktorým sa skrýva číselná hodnota. V závislosti na ňom sa môžu meniť riešenia danej rovnice.