Vzdelávacie videá online

nájdené vzdelávacie videá: 1430   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Tentokrát budeme porovnávať podiel dvoch výrazov s nulou.

vzdelavacie video

Matematické príklady na riešenie sústavy dvoch rovníc.

vzdelavacie video

Výborná metóda, ktorú využijete aj pri počítaní vysokoškolských príkladov.

vzdelavacie video

Čo je to kvadratický? Čo je to polynóm? Ako ho rozložiť, aby sme našli jeho korene?

vzdelavacie video

Vysvetlíme si techniku, ktorou sa môžeme zbaviť odmocnín alebo absolútnej hodnoty v rovnici spolu s nástrahami, ktoré na nás pri tom číhajú. Predpokladom je znalosť riešenia kvadratických rovníc z videí vyššie.

vzdelavacie video

Predstavenie Vietovych vzťahov na kvadratických polynómoch spolu s riešenými príkladmi.

vzdelavacie video

Jednoduché a intuitívne vysvetlenie v prvej časti videa spolu s presnou matematickou definíciou v druhej časti.

vzdelavacie video

Najjednoduchší typ funkcie, s ktorou sa stretnete už na základnej škole. Jej predpis, základné pojmy a triky, ktoré využijeme pri riešení príkladov.

vzdelavacie video

Na konkrétnych príkladoch si vysvetlíme základné vlastnosti, ktoré môžeme určiť pri ľubovoľnej funkcii. V tomto videu sa pozrieme na definičný obor a obor hodnôt, kedy je funkcia rastúca alebo klesajúca a čo je maximum a minimum funkcie. Video obsahuje aj prehľad presných definícií použitých pojmov.

vzdelavacie video

Pozrime sa na ohraničenie funkcie zdola a zhora, pojmy infimum a supremum, prosté funkcie, párne a nepárne funkcie a nakoniec na periodické funkcie. Všetko je vysvetlené na príkladoch. Video obsahuje aj prehľad presných definícií použitých pojmov.