Vzdelávacie videá online

nájdené vzdelávacie videá: 1430   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Kvadratická funkcia - príklady.

vzdelavacie video

Základné princípy z počítania permutácií a faktoriálu.

vzdelavacie video

Kombinácie - prehľad.

vzdelavacie video

Kombinácie s opakovaním - prehľad.

vzdelavacie video

PPC reklama na Google, príklady reklám v spojení s osobnosťou (dovolenka v Chorvátsku, počítače, televízia)

vzdelavacie video

Kvadratická funkcia - ďalšie príklady.

vzdelavacie video

Príklady zo zjednodušovania výrazov.

vzdelavacie video

Vo videu sa dozviete, čo je to logika, pozrieme sa v krátkosti na jej históriu a dôkladnejšie rozoberieme výrokovú logiku: pojem výrok, jeho negácia, operácie s výrokmi (konjunkcia, disjunkcia, implikácia, ekvivalencia). Všetky definície pojmov sú doplnené konkrétnymi príkladmi.

vzdelavacie video

Video ukazuje schematický postup vypĺňania pravdivostných tabuliek s výrokmi s dvomi alebo tromi výrokovými premennými. Tento postup je možné využiť na riešenie mnohých príkladov. Ďalej si vysvetlíme pojmy tautológia a kontradikcia.