Vzdelávacie videá online

nájdené vzdelávacie videá: 1450   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Vlastné a nevlastné limity vo vlastných a nevlastných bodoch.

vzdelavacie video

Vety pre počítanie limít, v ktorých sa vyskytuje nekonečno. Neurčité výrazy.

vzdelavacie video

Ďalšie príklady na limity. Zrýchlený výpočet.

» Diofantova hádanka

 | jazyk

Matematika

vzdelavacie video

algebra, diofantova hádanka, matematická algebra

vzdelavacie video

podmienená pravdepodobnosť, závislé javy

vzdelavacie video

goniometria

vzdelavacie video

goniometria, sínus, kosínus, tangens

vzdelavacie video

goniometria, goniometrické funkcie, veľkosť uhla v trojuholníku

vzdelavacie video

komplexné čísla, imaginárne čísla

vzdelavacie video

Ktoré sú zásady intímnej hygieny? Aké zápaly pohlavných orgánov poznáme a k čomu môžu viesť? Čím je spôsobená nevyliečiteľná choroba AIDS? Ako sa prenáša vírus HIV? Čo je partnerstvo? Aké druhy antikoncepcia poznáš?

» Vývin jedinca

 | jazyk

Biológia človeka

vzdelavacie video

Čo je gravidita, kedy začína a končí? Čo je oplodnenie a kde k nemu dochádza? Aký je rozdiel medzi zárodkom a plodom? Kde je plod uložený a čo ho chráni? Aký význam má pupočná šnúra? Čím končí tehotenstvo? Ako sa delia obdobia ľudského života?

» Hormonálna sústava človeka

 | jazyk

Biológia človeka

vzdelavacie video

Čo je zmyslom regulačnej sústavy človeka? Aké dve regulačné sústavy poznáme? Čo sú hormóny? Ktorý hormón je dôležitý na rozvoj svalov u mužov? Na čo nám slúži hormón adrenalín? S ktorým hormónom majú problémy diabetici?

vzdelavacie video

Čo je pravouhlý trojuholník a ako voláme jeho strany? Čo majú dva rôzne veľké pravouhlé trojuholníky s rovnakým uhlom α spoločné? Ako voláme pomery rôznych strán v pravouhlom trojuholníku s uhlom α? Definície sin α, cos α a tg α. Závisia sin α, cos α a tg α od veľkosti uhla α? Ako zistíme ich hodnoty? Na čo sú sínus, kosínus a tangens vo fyzike dobré?

vzdelavacie video

výrok, negácia, negácia výroku, negácia výrokov

vzdelavacie video

Výroky typu ak A, potom B.

vzdelavacie video

Príklad na tvorbu negácie implikácie. Rozoberanie možností, ako môže implikácia dopadnúť.

vzdelavacie video

Zoznam rôznych možností. ako negovať ekvivalenciu

vzdelavacie video

Piata zo série prednášok Ronalda Ižipa pre študentov Univerzity pre moderné Slovensko, ktorá sa pozerá vznik ECB a jej riešenie európskej finančnej a hospodárskej krízy

vzdelavacie video

Obhajovacia reklama (reklama proti AIDS), reklama s osobnosťou (Jaromír Jágr), porovnávacia reklama (reklama na Pepsi)

vzdelavacie video

Teória k nepriamemu dôkazu, pojem obmeny implikácie a dva riešené príklady, ktoré demonštrujú techniku priameho dôkazu. Predpokladom sú základné znalosti výrokovej logiky (pojmy implikácia a ekvivalencia).