Vzdelávacie videá online

nájdené vzdelávacie videá: 1430   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Čo robiť, keď má množina nekonečne veľa prvkov? Sú niektoré nekonečná väčšie ako iné? Čo znamenajú pojmy kardinalita, bijekcia alebo Cantorova diagonála? Kedy je množina hustá? Toto všetko vám zodpovie video o nekonečných množinách. Nie sú nutné žiadne predchádzajúce znalosti o množinách.

vzdelavacie video

Vysvetlenie základných pojmov a súvisiacich definícii (uzavretosť, komutativita, asociativita, distributivita, neutrálny prvok, inverzný prvok) na názorných príkladoch.

vzdelavacie video

goniometria, podobnosť trojuholníkov

vzdelavacie video

delenie komplexných čísel

vzdelavacie video

absolútna hodnota komplexného čísla

vzdelavacie video

goniometrický tvar komplexných čísel

vzdelavacie video

grafické znázornenie, goniometrický tvar komplexných čísel

vzdelavacie video

exponenciálny tvar, goniometrický tvar, tvar komplexných čísel

vzdelavacie video

Aké príčiny vedú k poškodeniu zraku? Aké sú najčastejšie očné chyby? Pri ktorej očnej chybe vidíme dobre do diaľky? Ktoré pomôcky využívajú ľudia s poškodeným zrakom? Ktoré zásady musíme dodržiavať, aby sme si uchovali dobrý zrak? Ktoré závažné poruchy sluchu poznáme? Ako sa vyhnúť získanej poruche sluchu?