Vzdelávacie videá online

nájdené vzdelávacie videá: 1430   Popularita | Názov

» Diofantova hádanka

 | jazyk

Matematika

vzdelavacie video

algebra, diofantova hádanka, matematická algebra

vzdelavacie video

podmienená pravdepodobnosť, závislé javy

vzdelavacie video

goniometria

vzdelavacie video

goniometria, sínus, kosínus, tangens

vzdelavacie video

goniometria, goniometrické funkcie, veľkosť uhla v trojuholníku

vzdelavacie video

komplexné čísla, imaginárne čísla

vzdelavacie video

Ktoré sú zásady intímnej hygieny? Aké zápaly pohlavných orgánov poznáme a k čomu môžu viesť? Čím je spôsobená nevyliečiteľná choroba AIDS? Ako sa prenáša vírus HIV? Čo je partnerstvo? Aké druhy antikoncepcia poznáš?

» Vývin jedinca

 | jazyk

Biológia človeka

vzdelavacie video

Čo je gravidita, kedy začína a končí? Čo je oplodnenie a kde k nemu dochádza? Aký je rozdiel medzi zárodkom a plodom? Kde je plod uložený a čo ho chráni? Aký význam má pupočná šnúra? Čím končí tehotenstvo? Ako sa delia obdobia ľudského života?

vzdelavacie video

Čo je pravouhlý trojuholník a ako voláme jeho strany? Čo majú dva rôzne veľké pravouhlé trojuholníky s rovnakým uhlom α spoločné? Ako voláme pomery rôznych strán v pravouhlom trojuholníku s uhlom α? Definície sin α, cos α a tg α. Závisia sin α, cos α a tg α od veľkosti uhla α? Ako zistíme ich hodnoty? Na čo sú sínus, kosínus a tangens vo fyzike dobré?

vzdelavacie video

výrok, negácia, negácia výroku, negácia výrokov