Vzdelávacie videá online

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

nájdené vzdelávacie videá: 1430   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Keď vyjadríme počet, môžme ho vyjadriť nielen absolútne, ale aj takzvane relatívne - to je relatívna početnosť.

vzdelavacie video

Definícia absolútnej hodnoty a počítanie príkladov s absolútnou hodnotou.

vzdelavacie video

absolútna hodnota komplexného čísla

vzdelavacie video

absolútna hodnota, porovnávanie čísiel

vzdelavacie video

Čo je to adiabatický dej? Poissonova konštanta. Poissonov zákon. Adiabata.

vzdelavacie video

Podstata agregovanej ponuky (AS), dlhodobá agregovaná ponuka (LAS), krátkodobá agregovaná ponuka (SAS)

vzdelavacie video

Agregovaná ponuka rozšírená o infláciu a očakávanie - podstata modelu, adaptívne očakávanie, grafické odvodenie

vzdelavacie video

Posun krátkodobej agregovanej ponuky a dlhodobej agregovanej ponuky (nominálne a reálne vplyvy)