Vzdelávacie weby

nájdené vzdelávacie weby: 125   Popularita | Názov | Dátum vloženia

Slovník výrazov a fráz vrátane výslovnosti a audio záznamu v rôznych prízvukoch a vzorových príkladov použitia. Projekt Wiktionary je dosupný pre viaceré svetové jazyky.

Online slovníky: prekladový slovník, slovník slovenského pravopisu, synonimický slovník a slovník cudzích slov.

CodeCademy poskytuje zadarmo online kurzy programovania.

Prehľadný katalóg automobilov.

Zbierka praktických vzdelávacích videí z fyziky: teória aj príklady. Učivo stredoškolskej a gymnaziálnej fyziky.

Učenie cudzích jazykov online formou testov. Učenie prebieha v štýle interaktívnych cvičení. K dispozícii sú preklady slov aj fráz, príklady na počúvanie aj výslovnosť.

Vzdelávací portál, ktorý poskytuje množstvo materiálov, videí a interaktívnych aplikácií a hier pre pohodlné vzdelávanie z domu. Určený je najmä pre študentov základných škôl a gymnázií.

Online kurz prvej pomoci rozdelený do menších lekcií. Kurz je možné ukončiť záverečným testom.

Coursera je virtuálna Internetová škola poskytujúca vzdelávanie prostredníctvom prednášok a kontrolných testov.

Študentský portál, ktorý orientuje služby a informácie venované špeciálne pre študentov. Referáty, Ťaháky, Učebné poznámky, Maturita, Maturitné otázky.