Vzdelávacie weby

nájdené vzdelávacie weby: 125   Popularita | Názov | Dátum vloženia

Prehľad učiva z matematiky. Vzdelávací web zameraný pre žiakov a študentov. Učivo je kategorizované pre základné, stredné aj vysoké školy.

Niekoľko slovenských slovníkov, ktoré sú tvorené jazykovedným ústavom ľudovíta Štúra (Slovenská akadémia vied). Zoznam slovníkov v skratke: KSSJ, PSP, SCS, SSS, SSJ, HSSJ aj Bernolákov päťjazyčný slovník.

Sociálna sieť slúžiaca na výučbu cudzích jazykov prostredníctvom priameho videospojenia pre účely konverzácie s rodenými hovorcami.

Agregátor odborných vzdelávacích kurzov.

Katalóg rôznych online jazykových kurzov pre anglicky hovoriacich študentov. K dispozícii je teória jazyka a zvykové nahrávky v rôznych jazykoch.

Študentské stránky ponúkajú na stiahnutie referáty z rôznych predmetov, 

Verejným katalóg vedeckých prác. Nájdete tu najmä bakalárske a diplomové, ale aj rigorózne či dizertačné práce.

Cifrikova matematika: riešené úlohy aj teória školskej matematiky od základnej po vysokú školu.

Informácie o knihách, podrobné články, recepty s informáciou o náročnosti prípravy a ďalšie. 

Online zlepšovanie hovorenej angličtiny. Portál sa zameriava na zlepšovanie plynulej reči: čítanie, hovorenie a počúvanie.