Juhovýchodná Ázia: Vietnam a Laos

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  484

obľúbené

Aké sú prírodné podmienky a charakteristiky obyvateľstva Vietnamu? Čím sa vyznačuje Vietnam v hospodárstve, doprave, cestovnom ruchu? Aké sú základné fakty o Laose a jeho prírodných podmienkach? Ktoré charakteristiky obyvateľstva a hospodárstva Laosu sú najzaujímavejšie? Aké sú spoločné a rozdielne znaky oboch štátov?