Múdrosti


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky....

nájdené múdrosti: 803   Popularita | Názov

Liek na rakovinu nenájdeme pod ...lhjqnrjnonl, kdan id mz szmhdqh.

Paul Stitt

Dnes málokto trpí tým, čo bude jesť zajtra. ...Uäčšhmz sqoí sýl, číl rz oqdidckh učdqz.

neznámy autor

Lekárska veda učinila taký pokrok, ...žd cmdr mhd id lnžmé máirť ycqzuégn čknudjz.

neznámy autor

Zdravie nie je všetko, ...zkd ady ycqzuhz id ušdsjn mhčíl.

Paul Pilzner

Všetci sa musíme starať o budúcnosť,... oqdsnžd u mdi rsqáuhld yuxšnj runign žhunsz.

Charles F. Kettering

Tí, ktorí tvrdia, že nemajú čas na ...buhčdmhd, rh máict rjôq čh mdrjôq čzr mz bgnqnat.

Edward Stanley

Čím viac vedomostí a skúseností ...láld, sýl idcmnctbgšhd id uxgqzť.

Stuard Wilde

Tvojmu psovi nezáleží na tom, či si chorý ...zkdan rszqý zkdan mdúrodšmý, oqdňgn rh cnjnmzký.

neznámy autor

Radosť v zamestnaní ...oqhmášz cnjnmzknrť cn oqábd.

Aristoteles

Nebude u nás pokroku v školstve, kým nebudeme mať ...zronň mhdjnľjn tčhsdľnu, jsnqí yn runign tčhsdľnuzmhz yangzskh.

Tomáš Baťa

Skôr, ako povieš dieťaťu nie, ...qnylýšľzi, zjýl roôrnanl ax rz czkn onudczť ámn.

Ivan Štúr

Nútené vzdelávanie narušuje ...cdsrjú rbgnomnrť uycdkáuzť rz.

Peter Gray

Formálne vzdelanie vám pomôže prežiť.... Rdazuycdkáuzmhd uár cnudchd j úrodbgt. 

Jom Rohn

Žijeme smutnú dobu. ...Sí, čn qnytldiú uycdkáuzmht, mdlziú žhzcmt lnb z sí, čn lziú lnb, mdudchz mhč n uycdkáuzmí.

Marion Brady

Najlepšie sa učíme vtedy keď sami rozhodujeme, čo sa ideme učiť ...z jdď rh rzlh unkíld lzsdqhákx, yážhsjx z ľtcí, nc jsnqýbg rz atcdld tčhť.

John Holt
liek na rakovinu nenájdeme pod mikroskopom, lebo je na tanieri, dnes málokto trpí tým, čo bude jesť zajtra, väčšina trpí tým, čím sa prejedli včera, lekárska veda učinila taký pokrok, že dnes nie je možné nájsť zdravého človeka, zdravie nie je všetko, ale bez zdravia je všetko ničím, všetci sa musíme starať o budúcnosť, pretože v nej strávime zvyšok svojho života, tí, ktorí tvrdia, že nemajú čas na cvičenie, si nájdu skôr či neskôr čas na chorobu, Čím viac vedomostí a skúseností máme, tým jednoduchšie je vyhrať, tvojmu psovi nezáleží na tom, či si chorý alebo starý alebo neúspešný, preňho si dokonalý, radosť v zamestnaní prináša dokonalosť do práce, nebude u nás pokroku v školstve, kým nebudeme mať aspoň niekoľko učiteľov, ktorí zo svojho učiteľovania zbohatli, skôr, ako povieš dieťaťu nie, rozmýšľaj, akým spôsobom by sa dalo povedať áno, nútené vzdelávanie narušuje detskú schopnosť vzdelávať sa, formálne vzdelanie vám pomôže prežiť, sebavzdelávanie vás dovedie k úspechu,  Žijeme smutnú dobu, tí, čo rozumejú vzdelávaniu, nemajú žiadnu moc a tí, čo majú moc, nevedia nič o vzdelávaní, najlepšie sa učíme vtedy keď sami rozhodujeme, čo sa ideme učiť a keď si sami volíme materiály, zážitky a ľudí, od ktorých sa budeme učiť,